Pomoc prawna online

Wykorzystując nowoczesne technologie oraz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Klientów na profesjonalną, szybką i poufną pomoc prawną Kancelaria oferuje, świadczenie usług za pośrednictwem Internetu.
Pomoc prawna online obejmuje:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, pism oraz innych dokumentów prawnych,
  • konsultacje w zakresie spraw sądowych oraz spraw przed innymi organami.

W celu uzyskania pomocy prawnej online należy zapoznać się z regulaminem pomocy prawnej on-line,następnie wypełnić i wysłać zamieszczony obok Formularz kontaktowy.

W odpowiedzi zostanie przesłany e-mail określający wycenę świadczonej usługi wraz z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
Po akceptacji przedstawionych warunków i dokonaniu wpłaty należnego wynagrodzenia Kancelaria niezwłocznie przystąpi do wykonania usługi, przy czym może poprosić o udzielenie dodatkowych wyjaśnień czy przesłanie dokumentów w zakresie niezbędnym do jej fachowego wykonania.

Klient wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udzieleniem i wysłaniem porady na zasadach określonych w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).


TAGI: Izabela Boratyn,radca prawny Przemyśl, adwokat Przemyśl, kancelaria Przemyśl, porada prawna Przemyśl, prawnik Przemyśl, radcy prawni w Przemyślu, pomoc prawna on-line, pozew, podział majątku, alimenty, apelacja, testament, spadek, umowa, zażalenie, odwołanie, odszkodowanie, kara umowna, zasiedzenie, rozwód, separacja, kontakty z dzieckiem, wzory pism, wzory umów, wniosek, egzekucja, wezwanie na rozprawę sądową.