Cennik

Oferta Kancelarii w zakresie usług prawnych zależy od indywidualnych oczekiwań Klientów i rodzaju powierzonych spraw. Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w następujących formach:

  • stałej obsługi prawnej,
  • jednorazowego zlecenia,
  • usług świadczonych na odległość,
  • zastępstwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Stawki minimalne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804, z późn. zm.)

Formy płatności są pochodną wykonywanej formy współpracy, a wysokość ustalonego z Klientami wynagrodzenia zależy od stopnia zawiłości sprawy, charakteru wykonywanych czynności oraz przewidywanego nakładu pracy potrzebnego na realizację zlecenia.

Dostosowując się do potrzeb Klientów Kancelaria proponuje szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń:

  • system wynagrodzenia indywidualnego, w którym wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług,
  • system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej,
  • system z premią za pomyślny wynik sprawy (Success Fee),
  • system godzinowy.

TAGI: prawnik Przemyśl, Izabela Boratyn,radca prawny Przemyśl, adwokat Przemyśl, kancelaria Przemyśl, porada prawna Przemyśl, adwokat Przemyśl, radcy prawni w Przemyślu, pomoc prawna on-line, pozew, podział majątku, alimenty, apelacja, testament, spadek, umowa, zażalenie, odwołanie, odszkodowanie, kara umowna, windykacja, zasiedzenie, rozwód, separacja, kontakty z dzieckiem, wzory pism, wzory umów, wniosek, egzekucja, wezwanie na rozprawę sądową.